Nařízení - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje


Rok: 20022004

 2) kterým se vydává požární poplachový plán kraje  ze dne 25.2.2004
účinnost dnem 26.3.2004
 1) kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů  ze dne 25.2.2004
účinnost dnem 26.3.20042003

   2002

 4) Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob  ze dne 9.10.2002
účinnost dnem 8.11.2002
 3) Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  ze dne 9.10.2002
účinnost dnem 8.11.2002
 2) Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje  ze dne 9.10.2002
účinnost dnem 8.11.2002
 1) Stanovení podmínek zajištění plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich zabezpečení  ze dne 20.2.2002
účinnost dnem 22.3.2002