Zásahy JSDH Města Nová Paka


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

2006, 2005,2004,2003,2002, 2001,2000 ,1999

V roce 1999 bylo celkem 117 výjezdů

z toho 34 požárů, 47 dopravních nehod, 27 technických zásahů - čerpání vody, únik plynu,
2x vyproštění utonulé osoby, únik ropných látek a 7 planých poplachů, ale žádný nebyl úmyslný.
Při většině těchto zásazích se JSDH města Nová Paka podílela, nebo zajišťovala pohotovost na stanici. Jednotka se účastnila také 2 prověřovacích námětových cvičení.

Mezi větší a složitější požáry v roce 1999 patřily:

   6.7.1999  požár chalupy v Zápřičnici (úder blesku)
 30.6.1999  požár lesa na Kozinci (neopatrnost při pálení klestí) použito i leteckého hašení dvěma letadly
 19.2.1999  požár rekreačního objektu v Karlově u Staré Paky (vadný komín)

Námětová cvičení

   4.6.1999  na požár u IŠŠ na Masarykově náměstí v Nové Pace, které bylo zaměřeno na prověření možnosti záchrany osob z vyšších podlaží budovy. Cvičení se zúčastnily jednotky: HZS okresu Jičín PS Nová Paka, naše JSDH Nová Paka, SDH ZPA a.s. Nová Paka, Protichemická záchrannářská skupina z Ulmu v SRN a Záchranná zdravotnická služba z Nové Paky. Z Německa byli též přítomni hasiči z družebního Amstettenu. Vyklizení prostoru pro hladký průběh cvičení zajistila Městská policie Nové Paky.
 15.4.1999  na požár Dětské léčebny v Lázních Bělohradu s prověřením možnosti evakuace dětí. Cvičení se zúčastnily jednotky:SDH Lázně Bělohrad,HZS okresu Jičín PS Nová Paka, naše JSDH Nová Paka, SDH Horní Nová Ves.

ZPĚT