Zásahy JSDH Města Nová Paka


2006, 2005,2004,2003,2002, 2001, 2000 ,1999

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

Při výjezdu profesionálních hasičů doplňují členové Jednotky SDH města Nová Paka jejich stav při zásahu, nebo na základně v PS zajišťují pohotovost
a provoz této stanice.

V roce 2002 bylo celkem 179 výjezdů k zásahům

- v porovnání s rokem 2001 je to o 48 výjezdů více. Z toho 25nbsp;k požárům. 51 výjezdů bylo k dopravním nehodám a 94 výjezdů k technickým zásahům a technickým pomocím. 6x byl planý poplach, kdy se jednalo pouze o podezření z požáru. Jednotka se také účastnila 3 námětových cvičení.

VÝJEZDY K ZÁSAHŮM V ROCE 2002 ZA MĚSÍC
Leden     Červenec
Únor     Srpen
Březen     Září
Duben     Říjen
Květen     Listopad
Červen     Prosinec

Mezi větší a složitější požáry v roce 2002 patřily:

V tomto roce nebyl žádný požár většího rozsahu.

Námětová cvičení

  4.11.2002  – na únik čpavku z chladícího zařízení zimního stadionu v Nové Pace (zúčastnily se HZS PS NP, JPO SDH NP, technický automobil z HZS PS Jičín, PČR, Městská policie NP a ZS Nové Paky) .
 14.10.2002  – na požár lakovny v podniku Silniční technika Nová Paka (zúčastnily se HZS PS NP, JPO SDH NP a místní závodní jednotka PO).
 10.6. 2002  – na požár kotelny podniku TOPA Stará Paka (zúčastnily se HZS PS NP, JPO SDH NP, JPO SDH Stará Paka a protichemická hasičská jednotka z AEG Ulm ze SRN).

ZPĚT