Zásahy JSDH Města Nová Paka


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

2006, 2005,2004,2003,2002, 2001,2000 ,1999

V roce 2000 bylo celkem 121 výjezdů

z toho 26 k požárům (6 v bytových a rekreačních zařízeních, 5 automobilů, ostatní byly les, suchá tráva, kontejnery). K dopravním nehodám bylo 48 výjezdů, 36x k technickým zásahům ( nejčastěji likvidace bodavého hmyzu a také 3x vyproštění zemřelé osoby). Planý poplach s výjezdem byl 9x, žádný však nebyl ohlášen úmyslně. 2x byl výjezd k provedení prověřovacích taktických cvičení.
Při většině těchto zásazích se JSDH města Nová Paka podílela, nebo zajišťovala pohotovost na stanici. Všechny zásahy byly hodnoceny jako účinné. Žádný ze zasahujících hasičů nebyl zraněn.

Mezi větší a složitější požáry v roce 2000 patřily:

 11.7.2000  jednotka HZS a JSDH města Nová Paka vyjela krátce před 17. hodinou k požáru kůlny s technikou CAS K 25 LIAZ a CAS 32 T-815. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se požár rozšířil i na přilehlý roubený rodinný domek. Vzhledem k rozsahu požáru byla povolána technika CAS 32 T-148 a jednotka sboru dobrovolných hasičů ze Staré Paky. Po pěti hodinách byla provedena likvidace požáru. Předběžná škoda je odhadována na čtvrt milionu korun, příčina vzniku požáru je v šetření.

Námětová cvičení

   2.6.2000  na požár objektu teplárny v Nové Pace. Cvičení se zúčastnily jednotky: HZS okresu Jičín PS Nová Paka, naše JSDH Nová Paka, SDH ZPA a.s. Nová Paka, Protichemická záchrannářská skupina z Ulmu a hasiči z Amstettenu ze SRN a Záchranná zdravotnická služba z Nové Paky. Vyklizení prostoru pro hladký průběh cvičení zajistila Městská policie Nové Paky.
 6.11.2000  na požár podniku OPTIMA - výroba oken ve Staré Pace. Cvičení se zúčastnily jednotky: HZS okresu Jičín PS Nová Paka, naše JSDH Nová Paka, JPO Stará Paka.

ZPĚT