Zásahy JSDH Města Nová Paka


2006, 2005, 2004,2003, 2002, 2001, 2000 ,1999

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

Při výjezdu profesionálních hasičů doplňují členové Jednotky SDH města Nová Paka jejich stav při zásahu, nebo na základně v PS zajišťují pohotovost
a provoz této stanice.

VÝJEZDY K ZÁSAHŮM V ROCE 2004 ZA MĚSÍC
Leden     Červenec
Únor     Srpen
Březen     Září
Duben     Říjen
Květen     Listopad
Červen     Prosinec
k požáru kůlny

Výjezdy k zásahům

Celkem bylo za rok 2004 151 výjezdů k zásahům, v porovnání s rokem 2003 je to o 27 více výjezdů a v porovnání s rokem 2002 je to o 28 výjezdů méně.

Mezi větší a složitější požáry v roce 2004 patřily:

 27.9.2004  požár výrobní a skladovací haly v podniku ZPA Nová Paka. Na jeho likvidaci se podílely jednotky HZS Královéhradeckého kraje ze stanic v Nové Pace a Jičíně, dále jednotky SDH obcí Nová Paka, Stará Paka, Pecka, Lázně Bělohrad, Bělá u Pecky a členové požární hlídky podniku. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 milionu korun. Hasební práce znesnadňovalo rychlé šíření požáru, vysoká intenzita sálavého tepla, značné zakouření přilehlých prostorů a šíření požáru mezistropním prostorem přilehlé budovy

Námětová cvičení

  21.5.2004  – na požár v půdní vestavbě Základní školy v Komenského ulici v Nové Pace. Provedena byla evakuace školy a záchrana žáků z požárem ohrožených prostor.(zúčastnily se HZS PS NP a PS Jičín, JSDH NP, a SDH Stará Paka, Městská policie) .
 13.9.2004  – na požár v půdním prostoru klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace (zúčastnily se HZS PS NP, PS Jičín s výškovou technikou, JSDH NP a SDH Stará Paka).
 11.10.2004  – na požár přípravny příze v továrně E a M manufacturing v Pecce. (zúčastnily se HZS PS NP, JSDH NP, SDH Pecka, SDH Stará Paka, SDH Lázně Bělohrad, SDH bělá u Pecky a SDH místní továrny).

ZPĚT