Zásahy JSDH Města Nová Paka


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

2006, 2005,2004,2003,2002, 2001, 2000 ,1999

V roce 2001 bylo celkem 131 výjezdů k zásahům

Z toho 13 k požárům - jednalo se o menší požáry, které bylo snadné rychle zlikvidovat. 60 výjezdů bylo k dopravním nehodám a 52 výjezdů k technickým zásahům a technickým pomocím. 3x byl planý poplach, kdy se jednalo pouze o podezření z požáru. Jednotka se také účastnila 3 námětových cvičení.

Mezi větší a složitější požáry v roce 2001 patřily:

V tomto roce nebyl žádný požár většího rozsahu.

Námětová cvičení

  4.6.1999  na požár u IŠŠ na Masarykově náměstí v Nové Pace, které bylo zaměřeno na prověření možnosti záchrany osob z vyšších podlaží budovy. Cvičení se zúčastnily jednotky: HZS okresu Jičín PS Nová Paka, naše JSDH Nová Paka, SDH ZPA a.s. Nová Paka, Protichemická záchrannářská skupina z Ulmu v SRN a Záchranná zdravotnická služba z Nové Paky. Z Německa byli též přítomni hasiči z družebního Amstettenu. Vyklizení prostoru pro hladký průběh cvičení zajistila Městská policie Nové Paky.
 15.4.1999  na požár Dětské léčebny v Lázních Bělohradu s prověřením možnosti evakuace dětí. Cvičení se zúčastnily jednotky:SDH Lázně Bělohrad,HZS okresu Jičín PS Nová Paka, naše JSDH Nová Paka, SDH Horní Nová Ves.

ZPĚT