Rozpočet a výdaje JSDH Města Nová Paka

Kapitola: Požární ochrana města        Název: - JSDH města
Oddíl: Rozpočet na rok 2005      2002    2003    2004
§        
Číslo org. 518      
Číslo Název účtu Návrh Schválený Upravený Konečný
účtu   pro r.2005 pro r.2005 rozpočet rozpočet
5011 Platy zaměstnanců      
5019 Refundace platů, odměny za práci 7 000    
5021 Ostatní osobní výdaje 80 000    
5023 Odměny členů zastupitelstev      
5031 Pojistné na sociální zabezpečení 6 000    
5032 Pojistné na zdravotní pojištění 2 000    
5038 Pojistné 3 ‰ 200    
5131 Potraviny      
5132 Ochranné pomůcky 336 000    
5134 Prádlo, oděv, obuv 168 000    
5136 Knihy, učební pomůcky, časopisy 1 000    
5137 Drobný hmotný majetek od 3 do 40.000 Kč 67 000    
5139 Všeobecný materiál 3 800    
5141 Úroky      
5149 Ostatní finanční výdaje      
5151 Studená voda      
5152 Teplo, pára, dálkové vytápění      
5153 Plyn      
5154 Elektrická energie      
5155 Pevná paliva      
5156 PHM 8 000    
5161 Služby pošt      
5162 Telefony, rozhlas,televize,internet,mob.tel. 2 000    
5163 Služby peněžních ústavů, Pojištění 3 000    
5164 Nájemné, čisté nájemné      
5165 Nájemné za půdu      
5166 Revize, audity, atesty, zdravotní posudky 6 000    
5167 Školení, odborné semináře pro potř.org. 10 000    
5168 Služby zpracování dat      
5169 Příspěvek na stravování, Služby 3 300    
5171 Opravy a údržování (včetne programů SW) 40 000    
5172 Programové vybavení,nákup sw do 60.000 kč      
5173 Cestovné      
5175 Pohoštění -nákup výrobků a služeb k pohoštění 1 500    
5178 Nájemné za nájem s právem koupě,leasing,pronájem      
5179 Příspěvek na ošacení      
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně      
5195 Odvody za neplnění povinn.zam.      
5499 Sociální fond      
6111 Programové vybavení vyšší 40.000,-      
6119 Nákup nehmot. invest.majet.vyšší 40.000,-      
6122 Strojem, přístroje, zařízení      
6123 Dopravní prostředky      
6125 Výpočetní technika vč.přísluš. datových sítí      
6129 Hmotný investiční majetek      
  CELKEM ROZPOČET 742 800 Kč 200 000 Kč    

zpět na úvodní stránku