Rozpočet a výdaje JSDH Města Nová Paka

Kapitola: Požární ochrana města        Název: - JSDH města
Oddíl: Rozpočet na rok   2002      2003    2004    2005
§        
Číslo org. 518      

Číslo Název účtu Návrh Schválený Skutečnost
účtu   pro r.2002 pro r.2002 za rok 2002
5111 Platy zaměstnanců      
5112 Ostatní osobní výdaje 45 000 50 000 43 164,00
5119 Platby za provedenou práci j.n.     3 959,00
5121 Pojistné na sociální zabezpečení     4 601,00
5122 Pojistné na zdravotní pojištění     1 485,00
5129 Povinné pojistné placenné zaměst.     57,00
5131 Potraviny      
5132 Ochranné pomůcky 660 000 50 000 64 523,00
5134 Prádlo, oděv, obuv 168 000   2 077,00
5136 Knihy, učební pomůcky, časopisy 1 000    
5137 Drobný hmotný majetek 65 000    
5138 Úroky      
5139 Všeobecný materiál 40 000    
5149 Úroky a ostatní      
5151 Voda      
5152 Pára      
5153 Plyn      
5154 Elektrická energie      
5155 Pevná paliva      
5156 PHM 10 000   990,00
5161 Služby pošt      
5162 Telefony, rozhlas 6 000    
5163 Služby peněžních ústavů, Pojištění 5 000    
5166 Revize,audity, atesty, zdravotní posudky     5 700,00
5167 Školení, odborné semináře pro potř.org. 8 000   3 600,00
5168 Služby zpracování dat      
5169 Nákup služeb j.n. 5 000   942,00
5171 Opravy a údržování 50 000    
5172 Programové vybavení      
5173 Cestovné 5 000    
5175 Pohoštění a dary 2 000   999,70
5179 Příspěvek na ošacení      
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně      
5499 Sociální fond      
6111 Programové vybavení vyšší 40.000,-      
6119 Nákup nehmot. invest.majet.vyšší 40.000,-      
6122 Strojem, přístroje, zařízení      
6123 Dopravní prostředky      
6125 Výpočetní technika vč.přísluš. datových sítí      
6129 Hmotný investiční majetek      
         
  CELKEM ROZPOČET 1 070 000 Kč 100 000 Kč 132 097,70 Kč

zpět na úvodní stránku