Vítáme Vás na stránkách


znak Sboru dobrovolných hasičů

Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Nová Paka

Zásahová Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Nové Paky byla založena na základě ustanovení § 68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.203/1994 Sb. rozhodnutím městské rady dne 5.9.1995

     Výjezdová jednotka je v současné době složena z 22 hasičů. Jednotka je zařazena v kategorii JPO II, tzn. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, zabezpečující výjezd do 5 minut po vyhlášení poplachu s územní působností a efektivní vzdálenost do místa zásahu zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Hasebním obvodem jednotky je městský obvod Nová Paka a přilehlé obce . Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje stanicí Nová Paka zasahuje na celém jeho území.

HASIČI JSOU LIDÉ, KTEŘÍ CHODÍ TAM, ODKUD JINÍ UTÍKAJÍ


493 722 673
493 723 622

hasiči 150 hasiči 150 hasiči 150 hasiči 150 haiči 150 hasiči 150 hasiči 150 hasiči 150


Případné připomíky a podněty
k jednotlivým stránkám posílejte na: safar@munovapaka.cz.