Rozpočet a výdaje JSDH Města Nová Paka

Kapitola: Požární ochrana města        Název: - JSDH města
Oddíl: Rozpočet na rok 2003      2002    2004    2005
§        
Číslo org. 518      
Číslo Název účtu Návrh Schválený Konečný
účtu   pro r.2003 pro r.2003 rozpočet
5011 Platy zaměstnanců      
5019 Refundace platů, odměny za práci 4 000 4 000 6 366
5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 50 000 32 302
5023 Odměny členů zastupitelstev      
5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5 000 5 000 2 516
5032 Pojistné na zdravotní pojištění 2 500 2 500 830
5038 Pojistné 3 ‰   200 86
5131 Potraviny      
5132 Ochranné pomůcky 536 000 42 600 44 501,3
5134 Prádlo, oděv, obuv 168 000 13 800 13 114,6
5136 Knihy, učební pomůcky, časopisy 1 000    
5137 Drobný hmotný majetek od 3 do 40.000 Kč 67 000 14 640 14 640
5139 Všeobecný materiál   4 100 7 621,7
5141 Úroky      
5149 Ostatní finanční výdaje 40 000    
5151 Studená voda      
5152 Teplo, pára, dálkové vytápění      
5153 Plyn      
5154 Elektrická energie      
5155 Pevná paliva      
5156 PHM 10 000 4 000 4 946,9
5161 Služby pošt      
5162 Telefony, rozhlas,televize,internet,mob.tel. 2 000    
5163 Služby peněžních ústavů, Pojištění 5 000   1 850
5164 Nájemné, čisté nájemné      
5165 Nájemné za půdu      
5166 Revize, audity, atesty, zdravotní posudky 5 700 4 700 7 050
5167 Školení, odborné semináře pro potř.org. 10 000 3 000  
5168 Služby zpracování dat      
5169 Příspěvek na stravování, Služby 5 000   2 685
5171 Opravy a údržování (včetne programů SW) 50 000 460 450
5172 Programové vybavení,nákup sw do 60.000 kč      
5173 Cestovné 5 000    
5175 Pohoštění -nákup výrobků a služeb k pohoštění 3 000 1 000  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě,leasing,pronájem      
5179 Příspěvek na ošacení      
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně      
5195 Odvody za neplnění povinn.zam.      
5499 Sociální fond      
6111 Programové vybavení vyšší 40.000,-      
6119 Nákup nehmot. invest.majet.vyšší 40.000,-      
6122 Strojem, přístroje, zařízení      
6123 Dopravní prostředky      
6125 Výpočetní technika vč.přísluš. datových sítí      
6129 Hmotný investiční majetek      
  CELKEM ROZPOČET 979 200 Kč 150 000Kč 138 959,5

zpět na úvodní stránku