Obsazení a činnost JSDH Města Nová Paka


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Toto je část Jednotky SDH Nová Paka připravena k zásahu. Jednotku tvoří v současné době 21 členů, kteří uzavřeli s městem dohodu o pracovní činnosti v jednotce a každý rok se účastní pravidelných školení a lékařských prohlídek.
Velitele jednotky (Milana Pospíšila) jmenoval starosta města po dohodě s okresním požárním radou. V jednotce pracují převážně členové Sboru dobrovolných hasičů Nová Paka I., ale i zástupci HZS Královéhradeckého kraje pracoviště Nová Paka a příslušníci dalších okolních Sborů dobrovolných hasičů Nové Paky.
Jednotka využívá zázemí a technickou základnu v PS HZS Královéhradeckého kraje v Nové Pace, kde se 1x týdně účastní na 2 hod. pravidelného školení. Denně je v pohotovosti čtyřčlenné družstvo a dle potřeby jsou povoláni k zásahu, nebo do zálohy pomocí pagerů i další členové. Jednotka velice úzce spolupracuje s příslušníky HZS, a tak při výjezdu profesionálních hasičů doplňují jejich stav při zásahu, nebo na základně v požární stanici zajišťují pohotovost a další provoz této stanice.

 Velitel jednotky  Pospíšil Milan
 Zástupce velitele  Martin Kubišta
 Velitel družstva  Cerman Zdeněk
 Mikolášek Zdeněk
 Nálevka Karel
 Preisler Petr
 Strojník - řidič  Cerman Jan
 Jakl Josef
 Krsek Ivo
 Krsek Lubomír
 Plevák Antonín
Hasič


 Hasič
 Exner Lubomír
 Fejfar Pavel
 Glos Miloslav
 Kuřík Jan
 Křeček Jaroslav
 Pech František
 Pech Lukáš
 Petr Josef
 Plaček Martin
 Skolek Karel

Členové JSDH v průběhu roku zajišťují požární asistenční hlídky při různých kulturních akcích, zejména plesech. Začátkem března organizují společně s příslušníky HZS velice úspěšný HASIČSKÝ BÁL, Týdny otevřených dvěří v Požární zbrojnici v Nové Pace, Okrskové soutěže, atd. . Společně s příslušníky HZS asistují při automobilových závodech ve Štikovské rokli.
S historickými vozidly Praga ANAZ 18 Ford se zúčastňují různých veřejných kulturních akcí. Z těch větších to byly Vodnické slavnosti, Jičín - město pohádky, oslavy a výročí založení Sborů dobrovolných hasičských sborů v okresech Jičín, Semily, Trutnov. Účastní se také AIR AMBULANCE v Hradci KrálovéSrazu hasičských autoveteránů v Praze.
Jako zásobovací vozidlo (pro obsluhu stříkaček) byl použit AZ 18 Ford při Rekordu v dálkové dopravě vody ručními stříkačkami v Roztokách u Jilemnice. Jednotka se účastní Okrskových a okresních soutěží v požárním sportu. Zúčastňují se také soutěže O pohár starosty SDH okresu Jičín a Memoriálu Jaromíra Tauchmana v Pecce.