Kontakní informace HZS a SDH Města Nová Paka


Požární zbrojnice HZS v Nové Pace HZS Královéhradeckého kraje
PS Nová Paka
velitel stanice ppor. Pospíšíl Milan
Ruská čp.1208
509 01 Nová Paka

e-mail: milan.pospisil@hkk.izscr.cz.


493 722 673
493 723 622

Tísňové volání 150