Povodňová komise Města Nová Paka s rozšířenou působností


Funkce Jméno a příjmení Tel. práce GSM Zaměstnání
předseda Mgr. Josef Cogan 493 760 125 737 289 740 starosta města
Pražská 617, Nová Paka      
místopředseda Zdeněk Ouzký 493 760 127 724 180 133 místostarosta města
Foersterova 687, Nová Paka      
člen Ing. Pavel Řehák 493 760 124 724 180 130 tajemník městského úřadu
Biskupská 179, Nová Paka      
člen Ing. Ivan Vokatý 493 760 170 724 180 131 vedoucí odboru ŽP
Lipová 1078, Nová Paka      
člen kpt. Bc. Jan Šťastný 493 721 233 607 501 873 velitel OO Policie ČR
K Hájku 1708, Nová Paka      
člen Petr Jerie 493 721 178 606 892 368 vrchní stážník Městské policie
Havlova 1184, Nová Paka      
člen Milan Pospíšil 493 722 673 724 180 132 velitel jednotky
3. Května 120, Nová Paka     Sboru dobrovolných hasičů
člen Vojtěch Vazda 493 723 536 737 289 725 vedoucí Technických služeb
Štikov 99, Nová Paka      

Aktualizováno: 16.1.2003
Autor: Jiří Šafář