Akustické přezkoušení provozuschopnosti sirén


Na základě vyhlášky Ministra vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb., částka 133 v souladu s § 11., proběhne další zkouška provozuschopnosti sirén ve středu 3. března 2004 ve 12.00 hodin zkušebním tónem - trvalým (nekolísavým) v trvání 140 sekund. Spuštění dálkově ovládaných poplachových sirén bude aktivováno ze zadávacího pracoviště operačního střediska GŘ HZS ČR.
Ostatní sirény ve městech a obcích, které nejsou v majetku HZS (nezapojené do jednotného systému varování a vyrozumění ), je možné spustit ve shodném termínu a čase.Pro období vzniku a vyhlášení krizových situací (stav nebezpečí, nouzový stav a nebo stav ohrožení státu) na území stát, kraje nebo obce je v přenesené povinnosti uloženo územnímu odboru Hasičského záchrannému sboru Královéhradeckého kraje v Jičíně poskytovat obyvatelstvu a organizacím na území okresu informace o možném ohrožení, o připravených krizových opatřeních a o způsobu jejich provedení. K zajištění tohoto úkolu je pro období vyhlášení krizové situace zřízeno Pracoviště pro informování obyvatelstva v sídle územního odboru HZS Jičín (Dělnické ulici č. 162, Jičín). Potřebné resp. vyžádané informace budou podávány buď na místě při osobní návštěvě občana a nebo telefonicky na čísle 493 522 269 a nebo na elektronické adrese hzsjc@hzsjc.cz . Základní pravidla pro chování a jednání občana při krizové situaci jsou rovněž zveřejněné na internetové adrese: http://www.hzsjc.cz.

npor. Libor Zikeš ředitel územního odboru HZS Jičín

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Jičín Dělnická 162, 506 01 Jičín

ZPĚT