Zásahy HZS a JSDH města Nová Paka
za červenec 2005


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

31.7.2005 - 7:39
– Jednotka PS Nová Paka vyjela na dopravní nehodu - sjeté vozidlo mimo vozovku s technikou cas24 a TA2 a posilová jednotka s jeřábem z PS Jičín. Při DN dvě osoby zraněny a musely být vyproštěny. Předány do péče ZZS. Jedna osoba odvezena vrtulníkem ZZS, druhá vozidlem ZZS. Po naložení havarovaného vozidla na odtahovou službu jednotka místo zásahu předala Policii ČR a vrátila se na základnu.
27.7.2005 - 17:09
– Likvidace nebezpečného hmyzu ve Valdově.
27.7.2005 - 15:11
– Jednotka byla přivolána ke zkolabovanému muži, kterému poskytla předlékařskou pomoc a předala ho ZZS.
25.7.2005 - 12:55
– Jednotka PS Nová Paka vyjela na požár bytu v Biskupské ulici s technikou CAS24, a CAS 32. Jednalo se o zahoření za el. sporákem v kuchyni. Požár likvidován a místo požářiště předáno majiteli. Jednotka se vrátila na základnu.
19.7.2005 - 15:41
– Jednotce PS Nová Paka bylo nahlášen únik oleje na vozovku v délce 4km a šířce cca 1m. jednotka vyjela s technikou CAS 24 a DA 8 a provedla nejnutnější úklid vozovky, protože se již stala na tomto useku vozovky malá DN (sjetí vozidla do příkopu). Na další úklid vozovky byla pozvána SUS Jičín. Po předání místa zásahu se jednotka vrátila na základnu.
17.7.2005 - 19:41
– Jednotka vyjela odchytit tarantuli ve sklepě obytného domu.
14.7.2005 - 1:22
– Dopravní nehoda v Nové Pace.
11.7.2005 - 13:50
– Transport zraněného pacienta z Krsmole.
7.7.2005 - 16:50
– Dopravní nehoda ve Vrchovině.
5.7.2005 - 12:50
– Dopravní nehoda ve Vidochově.
4.7.2005 - 11:16
– Požár nákladního automobilu.
3.7.2005 - 17:58
– Dopravní nehoda v Nové Pace.
3.7.2005 - 20:15
– Poskytnutí první pomoci v Nové Pace.
1.7.2005 - 18:00
– Dopravní nehoda v Pecce.

ZPĚT