Zásahy HZS a JSDH města Nová Paka
za únor 2005


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů

22.2.2005 - 03:53
– Nouzové otevření bytu v Lázních Bělohradě.
19.2.2005 - 10:53
– Dopravní nehoda tří osobních vozidel.
13.2.2005 - 18:21
– Dopravní nehoda dvou osobních vozidel v Kumburském Újezdě.
12.2.2005 - 16:57
– Odstraňování překážek-čištění kanálových vpustí v Nové Pace.
11.2.2005 - 14:31
– Dopravní nehoda osobního vozidla ve Vidochově.

ZPĚT